Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων στην Iσπανική γλώσσα καθώς και η κατανόηση της εξέλιξής της, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των πλούσιων και πολυδιάστατων πολιτισμών των Iσπανόφωνων λαών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του ΠΣ, οι φοιτητές-τριες αναμένεται:
- Να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση την Ισπανική Γλώσσα και να τη χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
- Να έχουν αποκτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις για την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του ισπανόφωνου κόσμου (Ισπανία-Αμερική) από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή
- Nα έχουν σπουδάσει πάνω σε αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής διανόησης (γράμματα, τέχνες, επιστήμες), ώστε να είναι σε θέση να τα διδάξουν με αναλυτική και συνθετική μέθοδο
- Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογία για να κατανοούν και να αναλύουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου και του ανθρωπιστικού πεδίου γενικότερα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 100

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και

β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β1, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το ΙnstitutoCervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.   

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συντονιστές ΘΕ

ΙΣΠ10    ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΠ11    LUGO MIRON SUSANA

ΙΣΠ12    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΣΠ20    ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΙΣΠ21    ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΠ22    ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΠ30    ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΠ31    ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΠ32    Χρέη Συντονιστή εκτελεί η κ. Δαμηλάκου Μαρία

ΙΣΠ40    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΣΠ41    ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΙΣΠ42    ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

Διάρθρωση

1ο έτος σπουδών

ΙΣΠ 10 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ Ι
ΙΣΠ 11 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ
ΙΣΠ 12 Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

2ο έτος σπουδών

ΙΣΠ 20 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ
ΙΣΠ 21 Ιστορία της Ισπανίας
ΙΣΠ 22 Πολιτισμός της Ισπανίας

3ο έτος σπουδών

ΙΣΠ 30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι
ΙΣΠ 31 Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής
ΙΣΠ 32 Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής

4ο έτος σπουδών

ΙΣΠ 40 Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ
ΙΣΠ 41 Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής Ι
ΙΣΠ 42 Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής ΙΙ
ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Για την απόκτηση Πτυχίου πρέπει να παρακολουθήσετε επιτυχώς 12 ΘΕ.

Στο β' έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε πρώτα τις ΘΕ ΙΣΠ 20 ή/και ΙΣΠ 21 αλλά μεταξύ των ΘΕ ΙΣΠ 21 και ΙΣΠ 22 πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ 21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ 22 ή να τις επιλέξετε και τις δύο ταυτόχρονα.

Στο τέταρτο έτος, πρέπει να επιλέξετε τρεις από τις τέσσερις ΘΕ. Συνιστάται να επιλέξετε τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ61 αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Όσοι είστε κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα μπορείτε να επιλέξετε να μην παρακολουθήσετε κάποια ή και όλες από τις ΘΕ ΙΣΠ 10, ΙΣΠ 11 και ΙΣΠ 20. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσετε τις παραπάνω ΘΕ από ισάριθμες του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού:

ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ανδρέας Καβαλιεράτος, Σεβαστιανή Σταυροπούλου, Οικονόμου Δημήτρης
τηλ:  2610 367328, 2610 367313, 2610 367314  - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu