Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA (έτος εισαγωγής έως το 2017-18)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Ορθοδοξία σε κληρικούς, ομόδοξους και ετερόδοξους πτυχιούχους της θεολογίας, καθώς και σε πτυχιούχους άλλων κλάδων και τεχνών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» καλύπτει τον ιστορικό και συστηματικό κλάδο της θεολογίας του Χριστιανισμού της Ανατολής ως αυστηρής επιστήμης και ως τρόπου έκφρασης της εκκλησιαστικής ζωής. Και οι τέσσερις θεματικές ενότητες του Προγράμματος κινούνται, με το αντίστοιχα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, προς τη συνθετική αυτή κατεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν:
Α) Τα κοινά σημεία και τις διαφορές του Χριστιανισμού της Ανατολής με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες.
Β) Το πώς επηρέασε ο Χριστιανισμός στην Ανατολή την διαμόρφωση των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
Γ) Την διαλεκτική συνάντηση του Χριστιανισμού της Ανατολής με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.
Δ) Το αν και σε ποιο βαθμό η σύγχρονη θεολογία στον χώρο της χριστιανικής Ανατολής αξιοποιεί την παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνουν και τον βαθμό στον οποίο ο Χριστιανισμός μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανέπτυξε την διαλεκτική συνάντησή του με το ελληνικό πνεύμα. Η εν λόγω συνάντηση επιχειρείται να δειχθεί με εξαντλητικές λεπτομέρειες σε πλείστα σημεία των διδακτικών εγχειριδίων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0221-Religion & Theology

Διάρθρωση

1o έτος σπουδών 

ΟΡΘ50 Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά
ΟΡΘ60 Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας 

2o έτος σπουδών 

ΟΡΘ51 Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα
ΟΡΘ61 Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου

3o έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (32 ECTS) 


Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται, εάν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξετε και τις δύο ΘΕ ΟΡΘ 50 και ΟΡΘ 60 του α' έτους. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΟΡΘ 50. Για να επιλέξετε οποιαδήποτε ΘΕ του δεύτερου έτους θα πρέπει να έχετε ήδη ολοκληρώσει και τις δύο ΘΕ του πρώτου έτους.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος

Διδάσκοντες

Διευθύντρια Προγράμματος Σπουδών: ΜΠΟΛΙΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ 

Συντονιστές ΘΕ

ΟΡΘ50  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΡΘ51  ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΟΡΘ60  ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΡΘ61  ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 180

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 40% των προσφερόμενων θέσεων (θέσεις 72)

β) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 60% των προσφερόμενων θέσεων (θέσεις 108). Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Διευθύντρια Προγράμματος Σπουδών: ΜΠΟΛΙΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ιωάννα Μπουζάκη
τηλ: 2610 367317 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu