ΔΠΜ50: Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων

Κωδικός ΘΕ: ΔΠΜ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, email:  mkontochristou[at]eap.gr

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,
- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, τις πολιτιστικές βιομηχανίες και την πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Να διερευνήσει τους τρόπους, με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα πολιτιστικά πλαίσια διαμορφώνονται στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
- Να αναφερθεί στη δομή του πολιτισμού και την ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων.
- Να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών φαινομένων.
- Να διερευνήσει τη συμβολή των πολιτισμικών πλαισίων στην διαμόρφωση νέων συστημάτων ανάπτυξης για τον πολιτισμό.
- Να εισάγει συνοπτικά τις νέες τάσεις ανάπτυξης και τους σημαντικούς προβληματισμούς καθιέρωσης του πολιτισμού στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας.
- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων στον 21ον αιώνα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μαθησιακοί στόχοι της θεματικής ενότητας «Πολιτισμικά Φαινόμενα» (ΔΠΜ50) είναι,

- Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας και της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα πολιτισμικά πλαίσια διαμορφώνονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και  παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
- Να εξετάσουν τη δομή του πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων, φορέων
- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις στο πολιτισμικό περιβάλλον και το ρόλο του πολιτισμού στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας.
- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  1. Πολιτισμική Θεωρία
  2. Εθνική και Διεθνής Πολιτιστική Πολιτική
  3. Σύγχρονα θέματα Πολιτισμού & Πολιτιστικής Πολιτικής

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18):

  1. Εισαγωγή 
  2. Πολιτιστικό πλαίσιο
  3. Πολιτισμός και εκπαίδευση

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:
Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu