ΣΔΣ52 Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής: Φραγκονικολόπουλος Χρήστος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

  • Κανόνες δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
  • Περιπτωσιολογικές μελέτες από τη διεθνή και εθνική δημοσιογραφία 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ52 παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

  • Να κατανοεί τη φύση και τις αιτίες των ηθικών προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει η δημοσιογραφία κατά την ιστορική εξέλιξή της καθώς κι εκείνες που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή εποχή
  • Να συνειδητοποιήσει το ζωτικό ρόλο που είχε η διαμόρφωση και καθιέρωση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στην οριοθέτηση των ειδησεογραφικών πρακτικών όσο και στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσιογράφων
  • Να συνδυάζει την άσκηση της δημοσιογραφίας με την τήρηση των ηθικών αρχών και των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΣΔΣ52:

  1. Δημοσιογραφική Ηθική & Δεοντολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu