ΣΔΣ53 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής: Βαμβακάς Βασίλειος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

 • Μορφές και τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας και παραγωγής στο διαδίκτυο
 • Τεχνικές επιβεβαίωσης περιεχομένου από τα κοινωνικά  μέσα
 • Δημοσιογραφία Δεδομένων
 • Το κοινό των διαδικτυακών μέσων: πρακτικές παρακολούθησης/συμμετοχής/διάδρασης

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ53 παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή:

 • Να κατανοεί τους νέους τρόπους έρευνας και εργασίας που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι στην ψηφιακή εποχή
 • Να συνθέτει πολυμεσικά ρεπορτάζ/κείμενα για διαδικτυακή κοινοποίηση/διάχυση
 • Να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Να ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών που προέρχεται από τα κοινωνικά μέσα
 • Να αναπτύσσει ουσιαστική αλληλεπίδραση με το κοινό
 • Να σχεδιάζει/διαχέει πληροφοριακό υλικό που να ανταποκρίνεται στα νέα ήθη χρήσης των ενημερωτικών διαδικτυακών μέσων

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΣΔΣ53:

 1. Θεωρία και πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
 2. Δημοσιογραφία Δεδομένων
 3. Επιβεβαίωση περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu