ΣΔΣ60 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις Ι

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή

  • Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Διεθνή/Ευρωπαϊκά θέματα, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον
  • Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ στους δύο ανωτέρω τομείς

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ60  παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή να:

  • Κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν δύο (2) βασικούς τομείς της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Θεσμούς και θέματα της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής κοινωνίας, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον
  • Να αναπτύξει τις γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της διερευνητικής δημοσιογραφίας στους ανωτέρω δύο (2) τομείς
  • Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο (2) τομείς
  • Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και εκπόνηση της ΜΔΕ.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΣΔΣ60:

  1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία
  2. Δημοσιογραφία Επιστήμης-Τεχνολογίας/Υγείας/Περιβάλλοντος

Προαπαιτούμενα:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu