ΣΔΣ61 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΣΔΣ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θ.Ε. είναι:
-Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: (α) Πόλη, Ποιότητα ζωής, Πολιτισμός και (β) Τοπικές κοινωνίες, Ανάπτυξη, Τουρισμός 
-Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ σε κάθε μία εκ των ανωτέρω  δύο τομέων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΣΔΣ61  παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή:

  • Να κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν 2 βασικούς τομείς της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Πόλη/Ποιότητα ζωής/Πολιτισμός, Τοπικές κοινωνίες/ Ανάπτυξη/ Τουρισμός
  • Να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της διερευνητικής δημοσιογραφίας στους ανωτέρω 2 τομείς
  • Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο τομείς 

Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και εκπόνηση της ΜΔΕ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. ΣΔΣ61:
1. Αστικό-Πολιτισμικό Ρεπορτάζ
2. Ρεπορτάζ τοπικών κοινωνιών, τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης και τουρισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu