Μέλη ΣΕΠ

Για να αναζητήσετε τα στοιχεία των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου επιλέξτε το Πρόγραμμα Σπουδών. (Η διαδικασία προσθήκης των στοιχείων είναι σε εξέλιξη)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας MEd
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας")

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας MEd
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας")

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας MEd
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας")

Σπουδές στην Εκπαίδευση MEd
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Επιστήμες της Αγωγής")

Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)

Δημιουργική Γραφή 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA

Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα MA
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Σχεδιασμός Φωτισμού")

Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος")

 

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Πληροφορική

Διασφάλιση Ποιότητας Msc
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας")

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

Διαχείριση Αποβλήτων MSc

Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε "Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού")

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (MBA)

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ
*(Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τραπεζική

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

ΓΧΝ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

Main Menu