ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στο χώρο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους τόμους που έχει εκδώσει το ΕΑΠ για κάθε πρόγραμμα σπουδών και Θεματική Ενότητα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 400 τόμοι. Οι τόμοι αυτοί αποτελούν το βασικό διδακτικό υλικό των φοιτητών και είναι γραμμένοι σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση.

Οι Εκδόσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρουσιάζονται ανά Πρόγραμμα Σπουδών και στη συνέχεια ανά Θεματική Ενότητα. Προκειμένου να ενημερωθείτε για αυτές επιλέξτε πρώτα Πρόγραμμα Σπουδών και στη συνέχεια Θεματική Ενότητα.


Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε Πτυχίο


ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
ΙΣΠ Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός
ΠΛΗ  Πληροφορική
ΦΥΕ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

 

Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης


ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 
ΑΣΠ Ακουστικός Σχεδιασμός-Πολυμέσα
ΓΑΛ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
ΓΤΠ Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 
ΔΙΑ Διαχείριση Αποβλήτων 
ΔΙΠ Διασφάλιση Ποιότητας 
ΔΜΥ Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
ΔΠΜ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 
ΔΤΕ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  
ΔΥΥ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.
ΔΧΤ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων 
ΕΚΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση 
ΚΠΠ Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 
ΚΦΕ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών
MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων  
ΜΣΜ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 
ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 
ΠΛΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα  
ΠΣΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 
ΠΣΠ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 
ΠΣΦ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 
ΣΔΥ Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc
ΣΜΑ  Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα
ΤΡΑ Τραπεζική

 

Main Menu