Ανακοινώσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Κωσταρά Ευφροσύνης, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Αποστολίδου Άννας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 04 Απριλίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Κούβδου Ανδρονίκης, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 15 Μαρτίου 2019

 

 

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σκούρα Αμαλίας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 07 Φεβρουαρίου 2019

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα &  Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σπυριάδου Κωνσταντίας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 22 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ιωακειμίδου Βασιλικής, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 02 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Καρέλα Χριστίνας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Κωτσιομύτη Μαρίας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Υποψηφιότητα για τη θέση Κοσμήτορα στη ΣΑΣ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητής Α΄Βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Ιστορία» (ΕΛΠ11)

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητής Α΄Βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας» (ΕΛΠ12)

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίας Καγιαβή, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 27 Οκτωβρίου 2016 

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Δημήτρη Δεληγιάννη, υποψήφιου διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 27 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 13 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 1 Ιουλίου 2015

Επίσκεψη και ομιλίες του Yousef Saad, του Y. Saad, College of Science & Engineering Distinguished Professor του Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, Δευτέρα-Τετάρτη 15-17 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Επιστήμες της Φύσης - Επιστήμες του Ανθρώπου: Η Επιστήμη και η Τεχνολογία συναντούν την Ιστορία και την Φιλοσοφία", Θεσσαλία, 9 Μαΐου 2014

Διάλεξη του Καθηγητή Φιλοσοφίας Andrew Irvine, Professor & Head of the Department of Economics, Philosophy and Political Science at the University of British Columbia (Okanagan), με θέμα Descartes versus Leibnz, 21 Φεβρουαρίου 2014

Εκλογές Μελών ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος άμισθων υποψήφιων διδακτόρων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και «Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών αγγλικής γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

 

Main Menu