Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμοτου ΕΑΠ(2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα 14 μέλη ΔΕΠ (4 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 6 Επίκουρους Καθηγητές).

Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρει σήμερα συνολικά δεκατέσσερα Προγράμματα Σπουδών (τρία προπτυχιακά, εννέα μεταπτυχιακά και δύο κοινά μεταπτυχιακά) σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας, Διδακτικής της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, Δημόσια Ιστορία, Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Language Education for Refugees and Migrants. Επίσης, προσφέρονται το κοινό διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Δημιουργική Γραφή καθώς και το κοινό διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου.

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

Main Menu