Έρευνα

Ερευνητικά προγράμματα 

1) Πρόγραμμα EQUAL του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» με τίτλο «Δίκτυο Προώθησης της δια βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

2) Πρόγραμμα "Aνοιχτή Λογοτεχνία/ The OpenLit Project" με αντικείμενο την Aνάπτυξη Σύγχρονης Mεθοδολογίας για την Πανεπιστημιακή Διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε πλαίσιο εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από το EΠEAEK II του ΥΠΕΠΘ.

3) Πρόγραμμα "Εκπαίδευση εκπαιδευτών" για την εκπαίδευση όλων (12000) των εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που συντονίζεται από τη Σ.Α.Σ. του ΕΑΠ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

4) Στο πλαίσιο της Σ.Α.Σ. εκπονούνται 25 διδακτορικές εργασίες.

Συνέδρια και Δικτύωση
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

 

Main Menu