Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που εγγράφονται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 1η Αυγούστου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 3093/Β’/01-08-2019 ).

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών έως την 31η Ιουλίου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ .

Main Menu