Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΤραπεζικήMπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες:

-μέσω της μηχανής αναζήτησης στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ στο διαδίκτυο (http://lib.eap.gr) επιλέγοντας: Κατάλογος Βιβλιοθήκης / Κύριος Κατάλογος και αναζητώντας "Διπλωματικές" και τον κωδικό του Προγράμματος Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

-στους δικτυακούς τόπους των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των προγραμμάτων σπουδών στη δικτυακή πύλη του EΑΠ (http://class.eap.gr) επιλέγοντας: Όλες οι Θεματικές Ενότητες / το χώρο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Σπουδών που σας ενδιαφέρει / Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Διατριβές.

 

Main Menu