Γενικές Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε σώμα το 2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Η Σχολή έχει σήμερα δεκατρία μέλη ΔΕΠ (6 Καθηγητές, 3 Αναπληρωτές Καθηγητές, 3 Επίκουρους Καθηγητές και 1 Λέκτορα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή παρέχει σήμερα συνολικά έξι Προγράμματα Σπουδών (1 προπτυχιακό και  5 μεταπτυχιακά). 

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή είναι τα ακόλουθα:

Προπτυχιακά:

Μεταπτυχιακά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ,  επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335  στην Πάτρα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο αποφοίτων της ΣΚΕ (ακαδ. έτος 2013-14): 6.832

Σύνολο εγγεγραμμένων φοιτητών της ΣΚΕ (ακαδ. έτος 2013-14): 10.471

Main Menu