Κοσμητεία

Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκλέγεται για δύο έτη και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των ΘΕ που εντάσσονται σε αυτήν. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών απέκτησε την αυτοδυναμία το 2005, μετά τη συμπλήρωση (διορισμό) του ελάχιστου αριθμού μελών ΔΕΠ (6) που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του ΕΑΠ (Ν.2552/97) και συγκροτήθηκε σε σώμα το Σεπτέμβριο του 2006. Μετά την αυτοδυναμία της Σχολής και για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους 2004-05 χρέη Κοσμήτορα της Σχολής εκτελούσε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα και ως εκ τούτου χρέη Κοσμήτορα συνέχισε να εκτελεί ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 η Σχολή απέκτησε για πρώτη φορά εκλεγμένο όργανο διοίκησης και συγκεκριμένα Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα.

Κοσμήτορας της Σχολής:

- Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής

Αν. Κοσμήτορας:

- Γιαννιάς Δημήτριος, ΚαθηγητήςΜέλη:

- Αγιομυργιανάκης Γεώργιος Μ., Καθηγητής

- Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής

- Αστερίου Δημήτριος, Καθηγητής

-  Γέροντας Απόστολος, Καθηγητής

- Γκαντζιάς Γεώργιος, Καθηγητής

- Δημητράς Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

- Κοντοχρήστου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια

- Τσούμας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

- Στεργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

- Σφακιανάκη Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια

- Χριστοφιλοπούλου Κάλερ Παρασκευή, Επίκουρος Καθηγήτρια (*)

(*) Σε αναστολή καθηκόντων


Διατελέσαντες Κοσμήτορες - Αναπληρωτές Κοσμήτορες

- Γιαννιάς Δημήτριος, Καθηγητής

- Γέροντας Απόστολος, Καθηγητής

 

Main Menu