Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΕΤ


 - Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
 - Σχεδιασμός Φωτισμού (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA)
 - Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ)

Main Menu