Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2552/97 και έχει σήμερα τρία μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητή, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή και 1 Επίκουρη Καθηγήτρια). Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Η Σχολή αυτή τη στιγμή παρέχει μόνο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ). Τα τρία Προγράμματα που προσφέρονται είναι στις θεματικές περιοχές των γραφικών τεχνών, του σχεδιασμού φωτισμού και του ακουστικού σχεδιασμού. Η Σχολή είναι ιδιαίτερα ενεργή σε προγράμματα Erasmus με την υποστήριξη της μετακίνησης φοιτητών και καθηγητών, καθώς και με τη δημιουργία και φιλοξενία εργαστηρίων και εντατικών προγραμμάτων. Το 2013 η ΔΕ. του ΕΑΠ ενέκρινε τη λειτουργία δύο εργαστηρίων στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα, ενός εργαστηρίου πολυμέσων και ενός εργαστηρίου φωτισμού. Και τα δύο εργαστήρια είναι υπό διαμόρφωση και μόλις ολοκληρωθούν θα προσφέρουν εξ αποστάσεως δυνατότητες στους φοιτητές των ΜΠΣ.

Συχνές Ερωτήσεις

ΓΤΠ - Παρουσιάσεις Ομιλιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών - ΣΕΠ - ΔΕΠ

ΣΦΠ - Παρουσιάσεις Ομιλιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών - ΣΕΠ - ΔΕΠ

ΓΤΠ - Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Διαλέξεις επισκεπτών καθηγητών

Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ για την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών ΕΑΠ

Main Menu