Έρευνα

 

Στη Σχολή  Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ πραγματοποιείται έρευνα στους τομείς:

- Ανάπτυξη και εφαρμογές νέων οπτικών τεχνολογιών

- Ενέργεια και Περιβάλλον

- Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική με ψηφιακά μέσα

- Φωτισμός

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα υποστηρίζεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες.

- Διδακτορικές Διατριβές (υπό κατασκευή)

- Υποψήφιοι Διδάκτορες (υπό κατασκευή)

 

Εργαστήρια

 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  διαθέτει δύο  (2) εργαστήρια: 

1.     Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού  και

2.     Το Εργαστήριο Πολυμέσων

 

Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών θεσμοθετήθηκε το 2016 με  στόχο να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού. Η σχεδίασή του ως "φωτιζόμενη σκηνή" επιτρέπει τον πειραματισμό με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων φωτισμού και ελέγχου. 

Οι δυνατότητές του μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης του φωτός:
- Χαρακτηριστικά φωτιστικού εξοπλισμού
- Τρόποι και ένταση φωτισμού
- Θερμοκρασία χρώματος
- Χρωματικά συστήματα
- Υλικά, υφές, ανάκλαση, διάθλαση

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται διαλέξεις και παρουσιάσεις προς φοιτητές του ΜΠΣ "Σχεδιασμός Φωτισμού" του ΕΑΠ, καθώς και σε Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βασική έρευνα που διενεργείται στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΡ του ΕΑΠ και αφορά στο σχεδιασμό φωτισμού ιστορικών κτηρίων.

 ergaf

 

Εργαστήριο Πολυμέσων

Το Εργαστήριο Πολυμέσων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως στόχο την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση των φοιτητών της Σ.Ε.Τ. από το σπίτι τους, σε εξειδικευμένα λογισμικά πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών σχεδίασης σχετικών με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής. Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο διαθέτει ένα σέρβερ και τέσσερις σταθμούς εργασίας ενώ αναμένεται η περαιτέρω επέκτασή του μετά από πυλωτική λειτουργία του.

Η Σ.ΕΤ. προσβλέπει στην στελέχωση του εργαστηρίου με ΕΕΥΔΥΠ / ΕΤΕΠ προκειμένου  να μπορέσει να αναλάβει τη διαχείριση και καθοδήγηση των φοιτητών στη χρήση σχεδιαστικών λογισμικών και να αναλάβει τη διαχείριση της λειτουργικής επέκτασης και συντήρησης της λειτουργίας του εργαστηρίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθούν οι παρούσες και οι αναδυόμενες ανάγκες της Σχολής.

ergpolum

Το εργαστήριο Πολυμέσων (MM-Lab) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, έχει στόχο την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση σε εξειδικευμένα λογισμικά.

 

Συνεργασίες 

(υπό κατασκευή)

 

Ερευνητικό έργο 

(υπό κατασκευή)

 

Main Menu