Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σας καλούμε στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σπυρίδωνα Καποτά με τίτλο: «Νέες Τεχνικές στην Η.264 Προηγμένη Κωδικοποίηση Ακολουθιών Εικόνων» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψήφιου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.Τ. (Π302, 2ος όροφος, Σαχτούρη 11)

Main Menu