Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

(κατά σειρά Καθομολόγησης)

 • Μαθηματική προτυποποίηση εξέλιξης καρκινικών όγκων, Αμπατζόγλου Παντελής, 2015
 • Προσεγγιστικό ταίριασμα διπλότυπων εγγράφων, ενοποίηση δεδομένων και ιδιωτικότητα, Καρακασίδης Αλέξανδρος, 2015
 • Multilepton Final States as Background Processes in the Standard Model, ΗλιάδηςΔημήτριος, 2015
 • Μια κατηγοριο-θεωρητικήπροσέγγισηγιατηδιάδοσητηςγνώσηςσεδίκτυαευθυγραμμισμένωνοντολογιών (A Category Theoretic Approach for propagating knowledge in Networks of Aligned Ontologies), ΣερεμέτηΛαμπρινή, 2015
 • Συσχέτιση των εκπομπών θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης με την οικονομική, κλιματική και γεωγραφική δομή της κάθε χώρας, Καΐκα Δήμητρα, 2014
 • Μελέτη του μηχανισμού εναπόθεσης ειδών Cu(II) στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου, Γεωργάκα Αγλαΐα, 2013
 • Προβλήματα Ροής Stokes με Εφαρμογές στην Αιμοδυναμική, Πρωτοπαπάς Ελευθέριος, 2013
 • Data Hiding in Still Images, ΒαρσάκηΕλένη, 2012
 • Εξελιγμένες τεχνικές ψηφιακής υδατογραφίας για την προστασία δεδομένων κατά την μετάδοσή τους σε ασύρματα δίκτυα, Χρυσοχός Ελευθέριος, 2011
 • Κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων, Καποτάς Σπυρίδων, 2011
 • Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα, Πατριαρχέας Κυριάκος, 2010
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, Κωσταράς Νεκτάριος, 2010
 • Μέθοδοι & εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης σχεδίων διδασκαλίας/μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, Παπαδάκης Σπυρίδων, 2010
 • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε Μη Κυρτά Χωρία, Μπαγανής Γεώργιος, 2009
 • Ποιότητα λογισμικού συστημάτων παγκόσμιου ιστού με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Στεφάνη Αντωνία, 2008
 • Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος/ στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, Σκαρτσίλα Κυριακή, 2007
 • Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ: Μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων σε θαλάσσιο βάθος 3800m'', Τσιριγώτης Απόστολος, 2005

Main Menu