Υποψήφιοι Διδάκτορες της ΣΘΕΤ

 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Ανάλυση της Ευστάθειας κατά την Ανάπτυξη Σφαιροειδών Καρκινικών Όγκων
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: Μελέτητης σύνθεσης καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου

 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου- υπολογιστή με έμφαση στη χρήση πολυτροπικών διεπαφών

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη Μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΜΑ: Μαθησιακή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή σε Εργαστηριακά Περιβάλλοντα

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Μαθηματική ανάλυση του προβλήματος της απόκρυψης

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης υπολογιστικών συστημάτων στηριζόμενη σε φυσιομετρικούς δείκτες

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε δίκτυα VANET (Vehicular Ad-Hoc Network)

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Υδραυλικά χαρακτηριστικά αποχετευτικών  συστημάτων αρχαίων  ελληνικών  θεάτρων: βιώσιμες  τεχνικές  μέθοδοι και μοντέλα αποστράγγισης

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΡΡΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός με κριτήριο την ελεγχόμενη βλάβη των συμμικτων κατασκευών υπόσεισμική καταπόνηση

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΝΤΖΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΘΕΜΑ: Ένα πλαίσιο ανάλυσης μεγάλης κλίμακας δεδομένων για την υποστήριξη προσαρμοζόμενων και προσωποιποημένων περιβαλλόντων μάθησης

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Σκέδαση ακουστικών από σχεδόν σφαιρικόσκεδαστή

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΜΑ: Συστήματα Αλγοριθμικών συναλλαγών και πρόβλεψης της τάσης στην αγορά νομισμάτων με τη χρήση μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης

 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων-Ανάπτυξη, εφαρμογή & αξιολόγηση στοχευμένου σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της δυναμικής ανελαστικής συμπεριφοράς τρισδιάστατων κατασκευών από οπλισμενο σκυρόδεμα σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΙΜΥΛΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση και ανάλυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του κοινού σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 

ΕΚΑΒΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΑΡΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Χουμοποίηση βιοστερεών με χρήση ελευθέρων ριζών και παρασκευή κομπόστ για γεωργική χρήση

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Ποιότητα υπηρεσιών στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) μέσω δια-λειτουργικών, ετερογενώνδικτύων αισθητήρων και αποδοτικής επεξεργασίας δεδομένων

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡEΤΖΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλγόριθμοι Κατασκευής  για Δέντρα Απόφασης

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel υψηλής ποιότητας

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Φασματική ανάλυσητωντελεστών Stokes E2 και Ε4

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση Εφαρμογών του διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) σε περιβάλλοντα διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους (Fog Computing)

 

ΟΜΗΡΟΣ ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Σημασιολογικά αυτό-εξελισσόμενες και εξατομικευμένες ροές εργασιών για την ανώτερη εκπαίδευση

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Οι τεχνολογίες της Διάχυτης Υπολογιστικής (Ubiquitous Computing), της Κινητής Υπολογιστικής (Mobile Computing) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of things), ως αντικείμενα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά μέσα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών και μικροφυκών για την παραγωγή πράσινου diesel στον Ελλαδικό χώρο

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΘΕΜΑ: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιδόσεων  Δραστών σε Εικονικά Εργαστήρια Βιολογίας

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση διμεταλλικών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΨΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία και εφαρμογή έμπειρου υπολογιστικού συστήματος για προσαρμοζόμενη- προσωποποιημένη επιλογή προσομοιωτή

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΘΕΜΑ: Η επίδραση μικρών διαταραχών στα μαθηματικά προβλήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας σε σφαιρική και ελλειψοειδή γεωμετρία

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΙΚΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΘΕΜΑ: Μαθηματική ανάλυση του ελλειψοειδούς προτύπου της μη αγγειακής καρκινικής ανάπτυξης

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Πειραματικές Διατάξεις Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΑΡΑΝΤΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρηση ηλεκτρασθενών παραμέτρων κατά την παραγωγή διμποζονικών τελικών καταστάσεων με τον ανιχνευτή ATLAS στο LHC

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της διαρροής στην εκπαίδευση

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολογιστικές τεχνικές με επίγνωση κατάστασης στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: Γεωγραφικήδιερεύνηση και αξιοποίησηελληνικώνορυκτών κατάλληλωνγια την ανάπτυξη καταλυτών παραγωγής βιοκαυσίμων και πράσινων προιόντων από υπολειμματικές πρώτες ύλες

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανάλυση της ενδοετήσιας μεταβλητότητας των μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ελλάδα

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Ένα πλαίσιο για την ασφάλεια προσαρμοστικών και ανθεκτικών συστημάτων

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΘΕΜΑ: ΜαθηματικάΠρότυπα καρκινικής ανάπτυξης με κλασματικό ρυθμό αναπτυξης

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αστικές περιοχές, με στόχο την βέλτιστη αειφορική διαχείριση των αποβλήτων στο πρότυπο μιας «έξυπνης πόλης»

 

ΠΑΓΩΝΑ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος (λυματολάσπης) στη γεωργία στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξητωνδεξιοτήτων και ικανοτήτωντωνεκπαιδευτών STEM.

 

ΖΩΗ ΓΑΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Επίδραση της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής τοποθέτησης των πολιτών στις απόψεις τους για περιβαλλοντικά θέματα

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΚΡΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Η Αναλυτική των Δεδομένων της μάθησης και της διδασκαλίας στη προσωποποιημένη και προσαρμοζόμενη εξαποστάσεως εκπαίδευση.

 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Νέες Μέθοδοι προσδιορισμού της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets

 

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Μέθοδοι αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδερμα με πρόσθετες διατάξεις απορρόφησης ενέργειας

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των δεικτών ρύπανσης του εδάφους με μέταλλα συναρτήσει της αργίλου, οργανικής ουσίας και του ph του εδάφους υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος με μή καταστρεπτικές μεθόδους

 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού με τεχνικές Edge Computing και Deep Learning

 

ΡΟΔΑΝΘΗ  ΤΣΩΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Η Ανοικτή και Εξ ΑποστάσεωςΕκπαίδευση από τις Μάζες στους Ανθρώπους: Καλύπτοντας το έδαφος με το Περιεχόμενο και την Δομή στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την Απομυθοποίηση της Όασης της Εξ Αποστάσεως Μάθησης.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Αναλυτική μελέτη της έρπουσας ροής στο τοροειδές σύστημα συντεταγμένων και εφαρμογές

Main Menu