Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης
Καθηγητής 'Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων'
Διευθυντής εργαστηρίου 'Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων' 
Γραφείο: A12, ΤΣΑΜΑΔΟΥ 13-15 & ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 26222 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2610367546
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εκπαίδευση
Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1999)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβή: Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτών σε σχέση με τις συγκεντρώσεις μετάλλων στο έδαφος
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Σωτήριος Π.Βαρνάβας

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

A. Διδακτικά Βιβλία-Books-Editorial-Chapters 

1. Ι.Κ.Καλαβρουζιώτης: Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων και αποβλήτων, Β’ έκδοση, εκδόσεις Tζιόλα,  (2015)  σελ. 304,ISBN: 978-960-418-485-9

2. Σημειώσεις εργαστηρίου γεωχημείας, 2005, σελ. 50. 

3. Εδαφικοί Πόροι, Κεφάλαιο 3, σελ. 77-93, Γ. Τσακίρης: υπεύθυνος έκδοσης, Υδραυλικά έργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, Τόμος ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά έργα, εκδόσεις Συμμετρία, 2006.  

4. Η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων σε εδάφη και καλλιέργειες, Κεφάλαιο στο ‘Αειφορική Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών’, 2009, Δημόπουλος, Παντής, Τζανουδάκης, Βαγενάς, εκδόσεις Παππάς, σελ. 633-643. 

5. Υπεύθυνος έκδοσης Λευκώματος ‘Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Διαδρομή στο χρόνο, στο χώρο, στο λόγο, στις τέχνες, Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Φεβρουάριος 2009, σελ. 211. 

6. Ioannis K. Kalavrouziotis and Dimitrios Kalfountzos, 2011. Reuse of Urban Wastewater in Environmentally Protected Areas: The Case Studies of Messolonghion Lagoon, Greece, Climate Change and its Effects on Water Resources NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2011, Chapter 32, Volume 3, 293-302, Springer.

7. Technical Report:World Health Organization 2006. WHO guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. v. 1. Policy and regulatory aspects, v. 2. Wastewater use in agriculture, v. 3. Wastewater and excreta use in aquaculture - v.4. Excreta and greywater use in agriculture. World Health Organization (ISBN 92-4-154686-7),ππ.702, Μέλος Επιστημονικής Ομάδας εργασίας και μελέτης.  (http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html)

8. E-Proceedings IWA Regional Symposium onWater, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, Edited by: I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis, Hellenic Open University Patras, Greece, March 2014,p.1390

9. Guest Editor in the Special issue ‘International Journal of Global Environmental Issues’, 2015, Vol 15 No ¾, Part I and 2016, Vol. 15, no1-2, Part II. 

    http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2580

    http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijgenvi&year=2016&vol=15&issue=1/2

10. Saeid Eslamian,2015, Urban Water Reuse Handbook: Chapter 47: I.K.Kalavrouziotis ‘Wastewater and Sludge Reuse management in Agriculture, CRC Press,Print ISBN: 978-1-4822-2914-1,eBook ISBN: 978-1-4822-2915-8, pp. 569-587.

11. Ioannis K. kalavrouziotis, 2015, Editorial:Trace Elements Iteractions in Soils and Plants Due to the Wastewater reuse, Journal Environ. Anal Toxicol. ,5:4, http://dx.doi.org/10.4172/2161-0525.1000e105

12. Ioannis K Kalavrouziotis, 2016, Editorial: Bioaccumulation Due to Industrialization, Journal of Environmental & Analytical Toxicology, 6:3, DOI:10.4172/2161-0525.1000e106 

13. Ioannis K. Kalavrouziotis,  2016, Εditorial: Long term Wastewater of Biosolids Application in Agriculture, International Journal of Water and Wastewater Treatment, Sciforschen, Open access, Vol 2.3, https://sciforschenonline.org/journals/water-and- waste/IJWWWT-2-e103.php

14. Editor: I.K.Kalavrouziotis, 2017, ‘Wastewater and Biosolids Management’, IWA Book, ISBN13: 9781780408224 

15. Κουκουλάκης Π., Καλαβρουζιώτης Ι., Κόκκινος Π., Η Γεωχημική Συμπεριφορά των Βαρέων μετάλλων στο Περιβάλλον, εκδόσεις Τζιολα, 2018, ISBN:978-960-418-710-2 

16. H.K. Karapanagioti, F. Aydin Temel, I.K.Kalavrouziotis,  Y. Ardali Global, Guest Editors, 2018, Global Nest Journal, Special issue on" ENVIRONMENTAL SCIENCES" Includes papers from 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS)(Giresun, Turkey, 31 August-3 September 2016).
https://journal.gnest.org/node/6441?page=1

17. Laura Borea and Ioannis Kalavrouziotis, 2018. Editorial: Preface, DESALINATION AND WATER TREATMENT, Vol. 127
-Special issue on the 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017). 31 August-2 September 2017, Rhodes, Greece127(2018)1-1.
DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2018.23158

18. Editors: Xrissi Karapanagiot and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027 

19. Editors: Ioannis Kalavrouziotis and Petros Kokkinos, 2019, E-Book Proceedings, 5th distance education e-learning International Summer School and Workshop on "Wastewater and Biosolids Management" (WWSS19), taking place in Patras, Greece, July 22 - 27,  http://online.fliphtml5.com/nebto/uzhh/

20. K.Katsanou, H.K.Karapanoagioti, I.K. Kalavrouziotis, 2019. Plastics and microplastics in the human water cycle. Chapter 1,  Editors: Xrissi Karapanagioti and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027 

21. D,Papaioannou and I.K. Kalavrouziotis, 2109. Possible effects on plants due to microplastics in soils from wastewater effluent reuse or sewage sludge application. Chapter 11, Editors: Xrissi Karapanagioti and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027 

22. Koukoulakis, P., Kyritsis, S., Kalavrouziotis I., 2020. Decision Support System for Wastewater and Biosolids Reuse in Agricultural Applications, E-Book, Hellenic Open University, ISBN  978-960-611-008-5  http://wdss.eap.gr/wwes/images/DSS-eBook-2020.pdf

23. Editor: I.K.Kalavrouziotis, 2020, ‘Wastewater and Biosolids Management’, 2nd Edition IWA Book, ISBN13: 9781789061659 

 

B. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά. 

1. KALAVROUZIOTIS I.K., P.A.DRAKATOS P.A., 2002, ‘Irrigation of Certain Mediterranean Plants with Heavy Metals’ International Journal of Environment and Pollution, Published by Unesco, volume 18, number 3, pp. 294-300.

2. KALAVROUZIOTIS I.K., STEPASHKO V., VISSIKIRSKY V., DRAKATOS P.2002, ‘Group method of data handling (GMDH) application for modeling of mechanical properties of trees irrigated via wastewater.’ International Journal of Environment and Pollution, volume 18, number 6, pp.589-601.

3. KALAVROUZIOTIS I.K., STEPASHKO V., VISSIKIRSKY V., DRAKATOS P.2004, ‘Group method of data handling (GMDH) in modeling of growth dynamics of trees irrigated with wastewater’ in International Journal of Environment and Pollution, Vol. 21, no. 4, pp.350-364. 

4. KALAVROUZIOTIS I.K., APOSTOLOPOULOS, 2006, ‘An integrated environmental plan for the reuse of treaded wastewater from W.W.T.P. in urban areas’, International Journal  of Building and Environment, Elsevier, vol. 42, issue 4, pp. 1862-1868. 

5. KALAVROUZIOTIS I.K., CARTER J.,VARNAVAS,  S.P.,MEHRA, A. DRAKATOS P.A.2007, ‘Towards an understanding of the effect of road pollution an adjacent food crops: Zea mays as an exampl’ accepted for publication in International Journal ‘Environment  and Pollution’ Volume 30, Νο 3-4, pp. 576-592.

6. SPALA, A.,BAGIORGAS, H.,ASSIMAKOPOULOS, M., KALAVROUZIOTIS, I., MATTHOPOULOS, D., MICALAKAKOU, G., 2008. On the green roof system. Selection, state of the art and energy potential investigation of a system installed in an office building in Athens, Greece, International Journal Renewable Energy, Elsevier publisher (33), pp. 173-177.

7. VISSIKIRSKY, V., STEPASHKO, V., KALAVROUZIOTIS, V., VARNAVAS, S.2008. The road pollution impact on Zea Mays: Inductive modeling and Qualitative assessment, International Journal of Air, Soil and Water Pollution, Vol. 195, numbers 1-4, pp. 301-310. 9

8. I. K. Kalavrouziotis, P. H. Koukoulakis, Mehra, A. 2010. ‘Quantification of elemental interaction effects in Brussels sprouts plants irrigated with treated municipal wastewater’   Desalination Journal, Vol.  254 ,issue 1-3 pp. 6-11.

9. F. Pedrero, I.K. Kalavrouziotis, J. Alarcon, P.Koukoulakis, T. Asano 2009. ‘Use of treated municipal wastewater in irrigated agriculture- Review of the practices in Spain and Greece’, Agricultural Water Management, Vol. 97(9) pp. 1233-1241.

10. D. Fatta-Kassinos, I.K. Kalavrouziotis, P. H. Koukoulakis, M.I. Vasquez 2011, ‘The risks associated with wastewater reuse and xenobiotics in the agroecological environment’, The Science of the Total environment, 409, 3555-3563.

11. Kalavrouziotis I.K. 2011.Basic Principles of Treated Wastewater Reuse planning in Ecologically Sensitive, Water Air and Soil pollution, Water Air and Soil pollution, Vol. 221, issue 1, pp.159-168.

12. Kalavrouziotis, I.K., Arambatzis, C., Kalfountzos, D.  and Varnavas, S.P.  2011. Wastewater reuse  planning in   agriculture: 
The case of Aitoloakarnania, Western  Greece’ special  issue on "Water Reuse and Recycling" of Water Journal, vol.3, pp.988-1004. 

13. Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Kostakioti, E. 2012.Assessment of metal Transfer Factor under irrigation with Treated Municipal Wastewater, Int. Journal Agricultural Water Management, Volume 103,  pp. 114-119.

14. Diamanti, M and Kalavrouziotis I.K.2013. Water Recourses Management and Natural Environment Changes in Ancient Pleurona, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13.3 pp. 590-598.

15. Ioannis K. Kalavrouziotis,Petros Kokkinos, Gideon Oron, Francesco Fatone, David Bolzonella Margarita Vatyliotou , Despo Fatta-Kassinos, Prodromos H. Koukoulakis, Soterios, P. Varnavas, 2015. Current status in wastewater treatment, reuse and research in some Mediterranean countries. Desalination and Water Treatment, International Journal, doi: 10.1080/19443994.2013.860632, 53 (2015) 2015–2030

16. D. Skarlatos, I.K. Kalavrouziotis, C.R. Montes, A.J. Melfi, B.F.F. Pereira, 2014. Wastewater Reuse in Citrus: A fuzzy logic model for optimum evapotranspiraton.
Desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2014.915387, (2014) pp.1–10

17. Eleni Sazakli, Stavroula V. Zouvelou, Ioannis Kalavrouziotisand Michalis Leotsinidis, 2015. Arsenic and antimony removal from drinking water by adsorption on granular ferric oxide. Water Science and Technology, 71.4, pp. 622-629.

18. K. Kollyropoulos, G. P. Antoniou, I.K. Kalavrouziotis , J. A.Krasilnikoff, D.Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, 2015. ‘Hydraulic characteristics of the drainage systems of ancient Hellenic theatres: A case study at the theatre of Dionysus and its implications’, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 141, Issue 11, pp.04015018-1-9 (doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000906) .

19. Kalavrouziotis, I.K. 2015. The reuse of  Municipal Wastewater in soils. Global Nest Journal , Vol. 17, No3, pp 474-486. 

20. Sazakli, E., Panagopoulou, E, Leotsinidis, M., Kalavrouziotis, I., Varnavas, S. 2016.Αn Investigation of the Biogeochemical Properties of the Plant Species Οriganum majorana in Relation to its Soil Characteristics. Water Air soil Pollution, 227:152 DOI 10.1007/s11270-016-2847-6

21. Golfinopoulos, A., Kalavrouziotis, I.K., Aga, V., 2016. The hydraulic technologies for the wastewater management applied in ancient Greece- A review. Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2016.1179224,Vol. 57, Issue 58, pp. 28015-28024.

22. Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., 2016. Critical Ranges of Pollution Indices: A Possible Tool for Predicting Soil Heavy Metal Pollution Under Long Term Wastewater Reuse, Toxicological and Environmental Chemistry,DOI: 10.1080/02772248.2016.1189555, vol. 99 (2), pp. 197-208.

23. Giannakopoulos, E., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K., Psarras, G., Kalavrouziotis, I.K.2017. Oxidation of Municipal Wastewater by Free Radicals Mechanism.       A UV/Vis Spectroscopy Study. Environmental Management, 10.1016/j.jenvman.2016.07.055, Volume 195, Part 2, 15 June 2017, Pages 186-194.

24. K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2017. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, 17.3, DOI: 10.2166/ws.2016.145, pp. 621-630.

25. Anastasis Christou, Christodoulos Theologidis, Costas Costa, Ioannis K. Kalavrouziotis,  Soterios P. Varnavas, 2017. Assessment of toxic and heavy metal concentrations in soils and wild and cultivated plants species in Limni abandoned copper mining site, Cyprus, Geochemical Exploration Journal, 178 pp.16-22.  26.

26. Evangelos Giannakopoulos, Ioannis K. Kalavrouziotis, Hlias Dimitrelos, Prodromos. H. Koukoulakis, Soterios P. VarnavasFrantzis Papadopoulos ,2017.  "Evaluation of interactions among sewage sludge bioavailable metals  from WWTPs  using DTPA agent", Desalination and Water Treatment Journal, Vol. 71, pp. 25-31.

27. D. Papaioannou, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, F. Papadopoulos and P. Psoma, 2018. Interrelationships of metal transfer factor under wastewater reuse and soil pollution,Journal of Environmental Management, 216, pp. 328-336. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.008

28. N. Mourgkogiannis , I.K. Kalavrouziotis , H.K. Karapanagioti, 2018. Questionnaire-based survey to managers of 101 wastewater treatment plants in Greece confirms their potential as plastic marine litter sources. Marine Pollution Bulletin, Vol.133, pp. 822-827, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.044

29. Salar RezapourA.Samadi,Ioannis K.Kalavrouziotis,N.Ghaemian, 2018.Impact of the uncontrolled leakage of leachate from a municipal solid waste landfill on soil in a cultivated-calcareous environment, Waste Management Journal, Vol. 82, pp. 51-61, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.013

30. Papaionnou D., Koukoulakis, P.H., Lambropoulou D., Papageorgiou M., Kalavrouziotis I.K., 2020. Investigation of pharmaceutical and personal care product interactions of soil and beets (Beta vulgaris L.) under the effect of wastewater reuse, Chemosphere, vol. 238, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124553

31. P.Svarnas, E. Giannakopoulos, I.Kalavrouziotis, C. Krontiras, S. Georga, R. Pasolari, P.K. Papadopoulos, I. Apostolou, D. Chrysochoou, 2020. Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids. The Science of the Total Environment Journal, Vol. 705, 135940, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135940

32. Zamparas M., Kyriakopoulos, G., Drosos, M., Kapsalis V., I.K. Kalavrouziotis, 2020."Novel Composite Materials for
Lake Restoration: A New Approach Impacting on Ecology and Circular Economy" , has been published in Sustainability as part of the Special Issue
Eutrophication Control Using Novel Composite Materials.
Sustainability12(8), 3397; https://doi.org/10.3390/su12083397.

33.Anastasia Kolokotsa, Michalis Leotsinidis, Ioannis Kalavrouziotis and Eleni Sazakli, 2020. ‘Effects of tourist flows on antibiotic resistome in wastewater of a Greek island’, Int. Journal Applied Microbiology,  https://doi.org/10.1111/jam.14808Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ο σχεδιασμός διαχειριστικών σχεδίων σε εδαφικές περιοχές που θα κατατείνουν στην διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών λυμάτων και λάσπης δημοτικών βιολογικών σταθμών, για την ασφαλή διάθεση τους σε εδάφη και καλλιέργειες

Main Menu