Ανακοίνωση για Φοιτητές ΦΥΕ/ΕΡΓ

Το ΕΑΠ αποφάσισε αναφορικά με τους φοιτητές του ΠΣ ΦΥΕ που θα έρθουν στην Πάτρα για άσκηση στα εργαστήρια, να  καλύψει με το ποσό των 20 ευρώ ημερησίως τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο Galaxy. Το ξενοδοχείο θα έχει την υποχρέωση να ενημερώσει μετά το πέρας της φιλοξενίας το τμήμα της ΕΔΕΛ με τα στοιχεία των φοιτητών και τις ημερομηνίες διαμονής.

Main Menu