Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Πέγιου Ιωάννη, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 30 Μαΐου 2018

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Πέγιου Ιωάννη, με θέμα: «Static, Dynamic and Stability Finite Element Analysis of Gradient Elastic Beam Structures» (Στατική και Δυναμική Ανάλυση και Ανάλυση Ευστάθειας με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων για Κατασκευές από Βαθμοελαστικές Δοκούς).

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα (πάροδος Αριστοτέλους 18) στην αίθουσα ΠΓ08. 

Main Menu