Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΣΘΕΤ

 

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που εγγράφονται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας από την 7η Ιουνίου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ2166/Β’/07-06-2019).

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας έως την 6η Ιουνίου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ

 

Main Menu