Ανακοινώσεις

 

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων Διευθυντών Εργαστηρίων 2020 ΣΘΕΤ

Ορισμός Διαχειριστή και μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή Εκλογών Διευθυντών στα Εργαστήρια της ΣΘΕΤ

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Παξινού Ευγενίας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Απόφαση Ακύρωσης της Προκήρυξης Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων της ΣΘΕΤ 

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ, Πάτρα 28/05/2020

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Λιάπη Αλέξανδρου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Δριμυλή Ευσταθίας, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Λυκουργιώτη Σωτήριου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Γκοντζή Ανδρέα , υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Φερετζάκη Γεωργίου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ιατρέλλη Όμηρου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Χατζηδάκη Ελένης, υποψήφιας διδάκτορος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σέρρα Διονύσιου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ΣΘΕΤ

Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ΣΘΕΤ

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σέρρα Διονύσιου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σωτηρίου Μάλαμα, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μεσσάρη Γεράσιμου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 29 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Πέγιου Ιωάννη, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 30 Μαΐου 2018

Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παπαϊωάννου Δημητρίου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 28 Σεπτεμβρίου 2017  

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Αγγελία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα της χημικής ανάλυσης του καπνού του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

1η Ημερίδα Προβολής του Ερευνητικού Έργου της ΣΘΕΤ, Πάτρα 16 Ιουλίου 2016

 

 

 

Ανακοινώσεις

Main Menu