Έρευνα

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ διεξάγεται έρευνα σε διάφορους τομείς της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και του Περιβάλλοντος.

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα των 14 μελών ΔΕΠ της Σχολής υποστηρίζεται από 5 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 30 υποψήφιους διδάκτορες.


Διδακτορικές Διατριβές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικής
http://physicslab.eap.gr

Κατανεμημένο Τηλεσκόπιο Κοσμικών Ακτίνων HELYCON
http://helycon.eap.gr

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων
http://dsmc2.eap.gr

Εργαστήριο Χημείας
chemistrylab.eap.gr

Εργαστήριο Βιολογίας
biologylab.eap.gr

Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού
http://quality.eap.gr

Ερευνητική Ομάδα Δικτύων και Υπηρεσιών CONES
http://cones.eap.gr

Μαθηματικό Σπουδαστήριο


Ερευνητικό Έργο 2008-2012

Main Menu