Έρευνα

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ διεξάγεται έρευνα σε διάφορους τομείς της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και του Περιβάλλοντος.

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα των 14 μελών ΔΕΠ της Σχολής υποστηρίζεται από 9 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 50 υποψήφιους διδάκτορες.


Διδακτορικές Διατριβές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΣΘΕΤ

Κανονισμός Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΣΘΕΤ

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικής
http://physicslab.eap.gr

Κατανεμημένο Τηλεσκόπιο Κοσμικών Ακτίνων HELYCON
http://helycon.eap.gr

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων
http://dsmc2.eap.gr

Εργαστήριο Χημείας
chemistrylab.eap.gr

Εργαστήριο Βιολογίας
biologylab.eap.gr

Ελληνικό Ραδιοτηλεσκόπιο και ραδιο-έργα

Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού
http://quality.eap.gr

Ερευνητική Ομάδα Δικτύων και Υπηρεσιών CONES
http://cones.eap.gr

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

http://mathlab.eap.gr/

 

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

https://sst.eap.gr/grrsrch/grlabs/texnologion-aeiforikis-diaxeirisis-apovliton 

 

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

https://latpee.eap.gr

 

Ερευνητικό Έργο 2008-2012

 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Main Menu