Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή συγκροτείται σήμερα από 14 μέλη ΔΕΠ (3 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές και 7 Επίκουρους Καθηγητές ).

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας θεραπεύονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.

Στη ΣΘΕΤ προσφέρονται οι ακόλουθές σπουδές:

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

- Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

- Πληροφορική (ΠΛΗ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 - Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 - Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 - Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 - Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα (ΠΛΣ)
 - Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 - Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 - Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 - Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ)
 - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 - Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Main Menu