Σύντομα Προγράμματα Σπουδών

 
Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων με τίτλο: Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση 
 
Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο: Σχολική Διαμεσολάβηση (σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες)

Main Menu