Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)

Εκτύπωση

 

1ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί)

2ος κύκλος

3ος κύκλος