Σύντομα Προγράμματα Σπουδών

  

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση 

Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο: Σχολική Διαμεσολάβηση

(σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων

Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)

Βιομιμητική Τεχνολογία

Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

 

Main Menu