Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων του ΠΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών"

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ ΕΑΠ

ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                      Αντιπρόεδρος

ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ                                  Γενική Γραμματέας

ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ                         Ταμίας

ΒΟΛΟΝΑΣΗ ΚΟΡΙΝΑ                         Αναπλ. Γενική Γραμματέας

ΑΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           Μέλος

ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη ΔΣ: Γιαννόπουλος Παναγιώτης- Κίτσος Γιάννης- Τσεσμετζή Όλγα.

Πειθαρχική Επιτροπή: Γεωργιτσάκη Ειρήνη, Σκιαδά Ελένη, Γιαννόπουλος Παναγιώτης.

Το ΔΣ αποφάσισε

Την συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία του:

Υπεύθυνος Site: Αλάτης Βασίλειος – Σκιαδά Ελένη- Μουστάκης Αναστάσιος.

Δημοσίων Σχέσεων- Μarketing: Άνδροβιτς Αθηνά , Τσεσμετζή Όλγα, Λιανός Κων/νος, Κοκκινομάλης Χρήστος

Κοινωνικής Δράσης – Ευθύνης: Μαρία Ματθαίου , Άγης Βούγας.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση :

ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ                Μέλος

ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  Μέλος

 

Τηλέφωνο: 6974201030 Email: www.pasyfdeo.gr

Main Menu