Ορισμός εκπροσώπου του διοικητικού προσωπικού του ΕΑΠ στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Εκτύπωση

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ