Ορισμός εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Εκτύπωση

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ