Ορισμός εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του ΕΑΠ στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Εκτύπωση

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ