Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 7. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 10. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 11. Πανεπιστήμιο Πατρών
 12. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 13. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 14. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 15. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 16. Πολυτεχνείο Κρήτης
 17. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 18. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 19. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 20. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 21. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 22. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Κατάλογος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

 1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
 3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
 4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
 5. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (με συγχώνευση των ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας)
 7. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
 8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων
 9. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 10. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου
 11. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
 12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (με συγχώνευση των ΤΕΙ Πατρών και ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 13. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
 14. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Μέλη της EADTU 

 1. Anadolu University (AU), Turkey
 2. FernUniversität in Hagen (FernUni), Germany
 3. Hellenic Open University (HOU), Greece
 4. Istanbul University (IU), Turkey Open and Distance Education Faculty
 5. Open University of the Netherlands (OUNL), Netherlands
 6. The Open University (OUUK), United Kingdom
 7. Open University of Cyprus (OUC), Cyprus
 8. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Spain
 9. Universidade Aberta (UAb), Portugal
 10. Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (UNINETTUNO), Italy
 11. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spain
 12. Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Poland
 13. Consorzio NETTUNO, Italy
 14. Czech Association of the Distance Teaching Universities (CADUV), Czech Republic
 15. Danish Association of Open Universities (DAOU), Denmark
 16. Distance Education Centre of Latvia (DESC), Latvia
 17. Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance (FIED), France
 18. Lithuanian National Distance Education Association (NADE), Lithuania
 19. National Institute for Digital Learning (NIDL), Ireland
 20. Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education (NADLHE), Norway
 21. Centre for Distance Studies Austria, Austria
 22. Polish Virtual University (PUW), Poland
 23. Slovakian Association for Distance Higher Education (STU), Slovakia
 24. Slovenian Rectors' Conference, Slovenia
 25. Studiecentrum Open Hoger Onderwijs (StOHO), Belgium
 26. Swiss distance learning university (FS-CH), Switzerland
 27. Tallinn University (TLU), Estonia
 28. Open University of Israel, Israel
 29. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador

Main Menu