Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει συσταθεί με σκοπό την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, σε όσα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου απαιτείται. Είναι διοικητικά αρμόδιο για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών, καθώς και για την ενημέρωση των φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  http://practice.eap.gr/.

Main Menu