ΟΝΕΠΣ: Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι μία ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν σαν κοινές συνιστώσες τη δημιουργικότητα, την όρεξη και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η ΟΝΕΠΣ προχωράει στην υλοποίηση δημοφιλών και ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Σπουδών που διαφοροποιούν τον τρόπο διεξαγωγής των Θεματικών Ενοτήτων με ευέλικτο σύστημα εξαμήνων και προωθούν τη συμμετοχή των ΣΕΠ στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης υλικού.
Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και εργαλείων μάθησης και η παροχή του υλικού με τρόπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον των φοιτητών έχουν ως στόχο την αποσύνδεση από τη συμβατική μάθηση και τη δημιουργία και προσθήκη νέων αλληλεπιδραστικών ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΝΕΠΣ και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΝΕΠΣ: oneps.eap.gr

Main Menu