Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

 

 
 
Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ιδρύθηκε ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έδρα την Αθήνα.
Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών των κατηγοριών αυτών, προσωπικού. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:
 
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους, με τη μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
• Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσματα και συμπεράσματα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
• Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σκοπό του.
• Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκμηριώνει καινοτόμες μεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
• Συμβάλλεται με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.
 
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Πληροφορίες σχετικά με Ε.Κ.ΕΠ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ekepe.wordpress.com/
Γραμματεία Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Χριστίνα Φίλη, Παράρτημα ΕΑΠ Αθήνας, Γραβιάς 4-6, 106 78 Αθήνα,  τηλ.:  210 9097239, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 

Main Menu