Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

 

Πρόεδρος
Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών


Αναπληρωτής Πρόεδρος
Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μέλη
Φραγκίσκος Κολίσης, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Χημικών−Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Αναπληρωματικά Μέλη
Μαρία−Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος Ερευνών
Αθανασία Μπάλτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu