Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

 

Πρόεδρος
Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών


Αναπληρωτής Πρόεδρος
Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μέλη
Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Αν. Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Αναπληρωματικά Μέλη
Μαρία−Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος Ερευνών
Αθανασία Μπάλτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu