Δομή

 

Το νέο Οργανόγραμμα του ΕΑΠ, μετά τη δημόσια διαβούλευση, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης.