Γραφείο Νομικής Συμβούλου

 

Νομική Σύμβουλος
Μαρούντα Αριστέα

 

Γραφείο Γραμματείας Νομικής Συμβούλου
Μπουρνάκα Σπυριδούλα