Διεταλέσαντες Αντιπρόεδροι

Σπυρίδων Αμούργης
Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου
(30.10.95 - 06.04.06)

Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόεδρος του ΔΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και ΒΙΠΕΤΒΑΑΕ
(07.04.06 - 26.08.15)

Κολίσης Φραγκίσκος
Καθηγητής της Σχολής Χημικών−Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(27.08.15 - 10.03.16)

 

Main Menu