Διεταλέσαντες Αντιπρόεδροι

 

Τσιμουρής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
(15.03.2018 – 01.04.2019)

Σπυριδάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
(16.02.2018 – 01.04.2019)

Σπυρίδων Αμούργης
Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου
(30.10.95 - 06.04.06)

Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόεδρος του ΔΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και ΒΙΠΕΤΒΑΑΕ
(07.04.06 - 26.08.15)

Κολίσης Φραγκίσκος
Καθηγητής της Σχολής Χημικών−Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(27.08.15 - 10.03.16)

Χατζηγιάννη Ανδρομάχη
Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(13.04.2016 - 25.01.2017)

Κροντηράς Χριστόφορος 
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
(13.04.2016 - 04.12.2017) 

Ανδρουλάκης Γιώργος
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(13.04.2016 - 12.01.2018)

 

Main Menu