Διεταλέσαντες Αντιπρόεδροι

 

Σπυρίδων Αμούργης
Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου
(30.10.95 - 06.04.06)

Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόεδρος του ΔΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και ΒΙΠΕΤΒΑΑΕ
(07.04.06 - 26.08.15)

Κολίσης Φραγκίσκος
Καθηγητής της Σχολής Χημικών−Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(27.08.15 - 10.03.16)

Χατζηγιάννη Ανδρομάχη
Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(13.04.2016 - 25.01.2017)

Κροντηράς Χριστόφορος 
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
(13.04.2016 - 04.12.2017) 

Ανδρουλάκης Γιώργος
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(13.04.2016 - 12.01.2018) 

Τσιμουρής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
(15.03.2018 – 01.04.2019)

Σπυριδάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
(16.02.2018 – 01.04.2019)

Άννα Ρούσσου
Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
(22.02.2017 – 06.09.2019)

Νικόλαος Βαφέας
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
(02.04.2019 – 06.09.2019)

Μαρία Ιωακειμίδη
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(02.04.2019 – 06.09.2019)

Διονύσιος Μαντζαβίνος
Καθηγητής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Πατρών
(11.09.2019-13.08.2020)
 

Main Menu