Διατελέσαντες Πρόεδροι

Αλέξιος Λυκουργιώτης
Καθηγητής του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών
(30.10.95 - 17.06.04)  
  
cross Παναγιώτης Σιαφαρίκας
Καθηγητής τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών 
(18.06.04 - 09.06.09)

Χάρης Κοκκώσης
Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μίου Θεσσαλίας
(10.06.09 - 26.08.15)


Βασίλειος Καρδάσης
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
(27.08.2015 – 06.09.2019)

Main Menu