Εγκαταστάσεις

 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα

- Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ

- Αντιπρόεδροι Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ

- Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών

- Γραφείο Νομικής Συμβούλου

- Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου

- Γραφείο Υποτροφιών

-  ΕΛΚΕ

- Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων

- Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

- Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων

- Τμήμα Εκπαίδευσης

- Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

- Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

- Τμήμα Προσωπικού

- Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

-  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Τσαμαδού 13 – 15 & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα

- Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

- Εργαστήρια

 

Πατρών – Κλάους 278, Περιβόλα Πατρών

- Γραφείο Διαχείρισης και Διακίνησης Υλικού

- Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ

 

Πατρών – Κλάους 183, Πάτρα

- Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 

Καλαβρύτων 52 - 56, Πάτρα

- Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

- Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Main Menu