Εγκαταστάσεις

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα
- Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
- Αντιπρόεδροι Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
- Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Νομικής Συμβούλου  
- Γραφείο Πληροφοριών - Πρωτοκόλλου
- Γραφείο Υποτροφιών 
- ΕΔΕΛ
- Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων  
- Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
- Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Εκπαίδευσης 
- Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
- Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Προσωπικού
- Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
- Κοσμήτορας - Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
- Κοσμήτορας - Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
- Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου
- Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
- Κοσμήτορας - Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
- Εργαστήρια 

Πατρών - Κλάους 278 / Περιβόλα Πατρών
- Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού  
- Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
- Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ

Πατρών – Κλάους 183  
- Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 

Main Menu