Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος έχει αρμοδιότητες που αφορούν, την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών οργάνων, μονάδων και δομών του ΕΑΠ, τα θέματα εγγραφών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, φοίτησης, υποτροφιών, βραβείων, ανταλλαγών, καθώς και όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με τους φοιτητές του Ιδρύματος. Επιπλέον, έχει υπο την ευθύνη του, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς δραστηριότητες, σχέσεις και συνεργασίες, το πρόγραμμα Erasmus+ και τα άλλα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και την εκπροσώπηση στις διεθνείς ενώσεις στις οποίες το Ίδρυμα είναι μέλος

Γραμματεία

Σκόνδρα  Φωτεινή
email: fskondra@eap.gr
τηλ. 2610 367349