ΒΝΠ51 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής: ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στην έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας και να γνωρίσουν τον Βιολογικό υπολογισμό με DNA και μεμβράνες και τον Βιολογικό Υπολογισμό στον Εγκέφαλο.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε την έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας
  • να αξιοποιείτε τον βιολογικό υπολογισμό
  • να πραγματοποιείτε βιολογικούς υπολογισμούς στον εγκέφαλο

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Νευροβιολογία
  • Κυτταρικά Συστήματα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu